Vrojtuesit e Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë

Coast Lifeguards and Water Rescue

Membership

ILS Europe - ILS Corresponding Member

Postal Address

Grigor Heba 100
1001 Tirana
Albania

E-mail: info@vrojtuesiteplazhit.org

Website: http://www.vrojtuesiteplazhit.org

Last Updated: 13th March 2019