Vrojtuesit e Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë

Coast Lifeguards and Water Rescue

Membership

ILS Europe - ILS Corresponding Member

Postal Address

Grigor Heba 100
1001 Tirana
Albania

Phone: +355 698700700

Fax: +355 698700700

E-mail: info@vrojtuesiteplazhit.org

Website: http://www.vrojtuesiteplazhit.org

Facebook: https://www.facebook.com/vrojtuesiteplazhit/

Last Updated: 11th April 2019