Norges Livredningsselskap

Norwegian Life Saving Society

The Norges Livredningsselskap was created in 1906.

Membership

ILS Europe - ILS Full Member

Postal Address

PO Box 9
1324 Lysaker
Norway

Phone: +47 67 91 86 00

Fax: +47 67 91 86 01

E-mail: nls.post@livredning.no

Website: https://www.livredning.no/

Facebook: https://www.facebook.com/norgeslivredningsselskap

Last Updated: 23rd August 2022